Koučings

Koučings ir process, kurā individuālais izaugsmes veicinātājs jeb koučs Tev palīdz sasniegt privātos un biznesa mērķus.

Kouča vadībā Tu, izzinot sevi, savus resursus, pilnveido savu potenciālu, iespējas un gūsti atbildes uz jautājumiem, kas palīdz sasniegt vēlamos mērķus. Koučings ir attiecības, kuru rezultātā Tu ieraugi jaunas perspektīvas savā dzīvē, kā arī risinājumus šķietami nepiepildāmiem izaicinājumiem. Es saku, ka koučings ir „lielā iespēju zeme” brīžos, kad ir griba un vēlme realizēt savu sapni. Koučinga procesā tiek uzdoti atvērti, pozitīvi jautājumi noteiktā secībā, lai klients vislabākajā veidā īstenotu savu potenciālu.

Mana MISIJA ir palīdzēt Tev ieraudzīt iespējas un tās realizēt! Sniegt pleca sajūtu cilvēkiem, lai viņi apzinātos savas iespējas un lai viegli un saskaņā sevi tās realizētu!

Mana specializācija:

CILVĒKA VIENOTA VESELUMA KOUČINGS

Es strādāju ar cilvēkiem, kuriem ir svarīgi saprast, ko grib sasniegt savā dzīvē un biznesā ilgtermiņā, un, kuri īsteno soļus sava plāna realizācijai. Tie ir cilvēki, kuri vēlas atrast līdzsvaru, lai izdzīvotu ik mirkli un priecātos par dzīvi.

Kā tas notiek? Koučsesija parasti ir 30-90 minūšu gara klātienes (var būt arī telefoniska vai skype) konfidenciāla saruna. Sarunas laikā koučs Tev uzdos jautājumus, sadzirdēs Tavas atbildes un atkal uzdos jautājumus. Jautājumi, kurus koučs uzdod, ir ļoti vienkārši, bet nereti grūti atbildami. Tie ved Tevi ārpus ierastās komforta zonas un ļauj paskatīties uz savu dzīvi no malas. Ikreiz, uzsākot sarunu, koučs Tev jautās: "Kāds, Tavuprāt, būtu vislabākais rezultāts šodienas sarunai?" Tādējādi tikai un vienīgi Tu esi tas, kurš nosaka, pa kuru ceļu Tev doties un cik cieši pie tā turēties.

Katrai koučinga sesijai ir noteikta struktūra: mērķa noteikšana, esošās situācijas analīze, iespēju atrašana un izvēle, darbības plāna sastādīšana. Sesijas gaitā vai tās noslēgumā tiek izveidots plāns ar termiņiem konkrētām darbībām, kuras klients pats apņemas veikt, lai sasniegtu iecerētos mērķus.

Sarunas laikā koučs veic pierakstus un sesijas beigās izsniedz klientam. Saruna ir pilnīgi konfidenciāla un tikai Tavā ziņā ir dalīties vai nedalīties ar šīs sarunas rezultātiem. Sadarbības noslēgumā koučs var Tevi palūgt uzrakstīt atsauksmi. Par Taviem sasniegumiem koučs būs gandarīts.

Kāda ir kouča un klienta atbildība? Es apņemos novadīt koučinga sesiju un nodrošināt konfidencialitāti par sesijas laikā runātā saturu un atklāto informāciju. Vairāk http://icf.lv/kouca-etikas-kodekss/. Klientam ar pilnu atbildību jārīkojas un jādara tas, ko ir apņēmies darīt koučinga sesijas laikā. Klientam jābūt norunātajā laikā un vietā. Atcelšanas nosacījumi - sesiju var atcelt vai mainīt laiku, vietu vairāk nekā 24 stundas pirms plānotās sesijas.

Koučs - izaugsmes veicinātājs atbildīgs par.. konfidencialitātes un ētikas ievērošanu; profesionālismu, veidojot stipru kontaktu, ieturot koučpozīciju, ievērojot Miltona principus un pielietojot dažādas koučinga metodes. Koučs atbildīgs par sesijas laika ievērošanu; ekoloģismu jeb to, kā koučings ietekmē apkārtējos; pierakstiem sesijas laikā un koučinga sesijai piemērotas vietas izvēli un skaidru komunikāciju par koučsesijas līgumu. Kouča atbildības lokā ir uzticības radīšana; informācijas  sniegšanu par koučingu, sesijas norises gaitu un sagaidāmo efektu, pašattīstību.

Klients atbildīgs par...  koučinga sesijas rezultātu; sadarbības kvalitāti un dalību sesijās, neesot alkohola u.c. apreibinošu vielu atkarībā; kā arī par soļu izpildi jeb savu lēmumu realizāciju; par izmaiņām savā dzīvē; konfidencialitātes respektēšanu attiecībā uz Vienošanos starp kouču un klientu. Klients ir atbildīgs par ierašanos uz koučsesiju laikā un vietā (N.B. Ja klients neierodas uz sesiju vai atsauc to mazāk nekā 24 stundas pirms norunātā laika, tad jāveic samaksa kā par Standarta koučsesiju.) un savlaicīgu apmaksas veikšanu par koučinga sesiju.

Kādi ir ieguvumi no koučinga?
- skaidrāks un plašāks redzējums par vēlamo attīstību konkrētajā situācijā, organizācijā, personīgajā dzīvē;
- uz personīgām vērtībām balstīta motivācija; skaidri un precīzi definēti mērķi;
- precīzi izstrādāts darbības plāns mērķu sasniegšanai;
- iekšējā potenciāla un resursu atklāšana, to pielietošana mērķu sasniegšanā;
- augstāka darba un personiskās rīcības efektivitāte;
- atbrīvošanās no traucējošiem ieradumiem, jaunu rīcības modeļu radīšana;
- pārliecība par savām spējām;
- ātrāks vēlamo izmaiņu process nekā strādājot vienatnē;
- gandarījums par paveikto.

Savā kouča darbā balstos uz ICF Ētikas kodeksuhttp://icf.lv/kouca-etikas-kodekss/ un Miltona Ericksona principiem:
- ar  cilvēkiem (tevi) viss ir kārtībā;
- cilvēkiem (tev) ir visi resursi, kas viņiem (tev) ir nepieciešami, lai sasniegtu to, ko viņi (tu) patiesi vēlas(-ies);
-katras uzvedības pamatā ir pozitīvs nodoms;
-pārmaiņas notiek un tās ir neizbēgamas;
-cilvēki (tu) izdara(-i) vislabāko izvēli no viņiem (tev) pieejamām iespējām.