Komandu koučings

 Es izmantoju komandu koučingu, lai radītu un stiprinātu komandā drošu un labvēlīgu vidi, kurā komanda attīstās un maina ierasto praksi.

Kurā brīdī Tavai komandai ir nepieciešams komandas koučings? Tad, kad:
- jāiegūst SKAIDRĪBA par prioritātēm;           
- jāpilnveido PROCESI;                                                                 
- jāsaprot katra dalībnieka UNIKĀLAIS ieguldījums; 
- jāpaaugstina KOMUNIKĀCIJAS efektivitāte; 
- veiksmīgi un konstruktīvi jāvada KONFLIKTI;                                                                                               
- jāpaaugstina noturība pret STRESU;               
- jāpaaugstina komandas RADOŠUMS.        

Koučinga pielietošanas process sākas ar konkrētu pasūtījumu no organizācijas vai cilvēka. Organizācijas vadītājam ir jābūt lietas kursā un jādod sava piekrišana pat tad, ja koučings notiks kādā no nodaļām vai kāda projekta ietvaros. Subordinācijai šajā procesā ir milzīga nozīme. Tiek izrunāts konkrēts sadarbības laiks, konkrēts rezultāts, kurš ir sagaidāms no komandas šajā laikā, un veids, kā notiks sadarbība.
Kā?
Ja koučings tiek izmantots kā profesionāls pakalpojums, par to tiek slēgta ilgtermiņa vienošanās. Lai iegūtu ilgnoturīgu rezultātu, ir nepieciešamas vairākas koučinga sesijas (vēlams sešas). Lai gūtu stabilas vēlamās izmaiņas, sadarbība parasti ilgst vairākus mēnešus (minimāli trīs). Pirmajā sesijā parasti notiek vienošanās par sadarbības principiem un noteikumiem. Vienas koučinga sesijas garums parasti ir 90 minūtes


Koučings ir domāts gan aktīviem, mērķtiecīgiem un inovatīviem cilvēkiem, gan organizācijām, uzņēmumiem un iestādēm, kurām ir svarīgi attīstīties, pieņemt izsvērtus lēmumus un radīt jaunas, radošas idejas. Koučings ir noderīgs vidē, kurā augstu novērtē komandas sadarbības spēju, kā arī svarīgi izdarīt lietas laikā un sasniedzot labāko rezultātu.

Kacenbahs un Smits komandu definē šādi: 
...neliels cilvēku skaits ar nepieciešamajām prasmēm, kas nododas vienotam mērķim, uzdevumiem un kopīgai pieejai, par kuriem ikviens uzņemas atbildību. 
Avots: Kacenbahs un Smits (Katzenbach un Smith), (1994).
Lai grupa kļūtu par komandu, ir jāizpilda šādi nosacījumi:
1.    kopēji un skaidri mērķi;
2.    pieņemtas un sabiedrībai atbilstošas normas;
3.    vienotība un savstarpēja solidaritāte;
4.    regulāra sadarbība;
5.    skaidra struktūra (vadītājs, informācijas devējs u.c.);
6.    noteikts komandas locekļu skaits.


Apmaksas kārtība:
Maksa ir no 150 eiro par 1 komandas koučingu (1.5 stunda). Par samaksu var elastīgi vienoties, atkarībā no pieprasījuma.
Apmaksa notiek pēc Vienošanās noslēgšanas; pakalpojuma sniegšanas un rēķina izrakstīšanas. 
Par telpu izvēli ir atbildīgs klients, un tām vajadzētu būt gaišām, labi vēdināmām un aprīkotām ar `flipchart`.