Personiskā izaugsme

Ja Tu vēlies:
- un gribi strukturēti/ plānoti virzīties uz mērķa sasniegšanu;
- veiksmīgi novadīt projektu;
- un Tev ir nepieciešami risinājumi un komandas atbalsts projekta gaitā;
- atrast motivāciju sevī;
- dzīvot citādi, jo vienkārši nevari tā, kā tagad;
- sasniegt vairāk nekā jebkad kādreiz esi cerējis;
- prast saplānot laiku līdzsvarotai dzīvei;
- un Tev nepieciešams rast mieru savā dzīvē un jēgu savai dzīvei;
tad ir pienācis laiks koučinga sesijai!

Koučinga pielietošanas process sākas ar konkrētu pasūtījumu no cilvēka - klienta. Pirmajā tikšanās reizē tiek izrunāts konkrēts sadarbības laiks, sagaidāmais rezultāts šajā laikā un veids, kā notiks sadarbība, kā arī vienošanās par sadarbības principiem un noteikumiem.

Kā?
Ja koučings tiek izmantots kā profesionāls pakalpojums, par to tiek slēgta ilgtermiņa vienošanās. Lai iegūtu ilgnoturīgu rezultātu, ir nepieciešamas vairākas koučinga sesijas (kā minimums, sešas). Lai iegūtu stabilas vēlamās izmaiņas, sadarbība parasti ilgst vairākus mēnešus (minimāli 3), klientam un koučam tiekoties koučinga sesijās. Vienas koučinga sesijas garums parasti ir 30-60 minūtes. Koučings parasti notiek klātienē, taču tas iespējams arī pa tālruni vai skype. Tas ir ērti un ļauj ietaupīt laiku, kas tiek patērēts, lai nokļūtu uz sesijas norises vietu. 

Apmaksas kārtība:
Vidējā maksa ir 50-70 eiro par 1 koučinga sesiju (30-60 minūtes). Ieteicamas ir vismaz sešas sesijas, lai sasniegtu vēlamo un to noturētu.
Par samaksu var elastīgi vienoties.
Apmaksa notiek pēc Vienošanās noslēgšanas; pakalpojuma sniegšanas, izrakstot kvīti vai rēķinu.