Mentorings

Mentorings koučiem un vadītājiem

 KOUČ, ja Tu vēlies:

- un Tev nepieciešamas Mentora stundas ACC, PCC kvalifikācijai;
- mērķtiecīgi attīstīt jaunās 8 kouča kompetences pēc ICF standarta;
- iegūt lielāku pašpārliecību par savām kouča prasmēm;
- atrast motivāciju stiprināt konkrētas kouča kompetences;
tad ir laiks mentoringam!

MENTOR-KOUČINGS  ir profesionālas palīdzības sniegšana koučiem (Mentī), lai viņi sasniegtu un demonstrētu kouča kompetences tādā līmenī, kurš ir vēlams attiecīgā līmeņa sertifikācijā (piemēram, ACC). Turklāt MENTOR-KOUČINGS nozīmē, ka Mentī saņem pakalpojumu tikai par koučinga prasmēm, bet ne par prakses uzsākšanu, dzīves līdzsvaru un citām tēmām, kuras nav tieši saistītas ar koučinga prasmēm.
Šīs ir attiecības, kurās viens – Mentī (skolnieks) saņem zināšanas no otra – Mentora.
Mentors ir atbilstoša persona (http://coachfederation.org/credential), kura atbalsta cilvēku ar savām zināšanām, pieredzi vai prasmēm aktuālajā situācijā un atbilstoši mērķiem. Mentors veic vairākas sarunas ar Mentī, kā rezultātā notiek izaugsme atbilstoši izvirzītajiem mērķiem un situācijai. Mentors izrāda labvēlību Mentī un ir gandarīts par viņa sasniegumiem. Mentī ir tas, kurš ir orientēts uz attīstību vai konkrētu prasmju iegūšanu.

*saskaņā ar ICF (Starptautiskā kouču federācija)  vai šeit


VADĪTĀJ, ja Tu vēlies

- un Tev nepieciešams ātri attīstīt vadītāja prasmes;
- mērķtiecīgi attīstīt vadītāja kompetences;
- iegūt lielāku pašpārliecību par savām vadītāja prasmēm;
- atrast iekšēju motivāciju stiprināt konkrētas kouča kompetences;
- efektīvi sasniegt noteiktus izaugsmes mērķus kā VADĪTĀJAM,
tad ir laiks mentoringam!

Mentorings ir noderīgs arī VADĪTĀJIEM, kuriem nepieciešams ātri un efektīvi uzlabot savas līdera prasmes, kā arī jaunajiem vadītājiem, lai mērķtiecīgi un efektīvi iegūtu pieredzi savu pienākumu veikšanai un komandas vadīšanai. Šinī gadījumā MENTORINGS sastāvēs no konsultācijas, pieredzes apmaiņas un koučinga.

Apmaksas kārtība:

Vidējā maksa ir no 100 eiro par 1 mentoringa sesiju (60-90 minūtes). (P.S.pēc ICF prasībām, koučiem nepieciešamas vismaz 3 individuālās mentora stundas vairāk lasi šeit. 
Par samaksu var elastīgi vienoties.
Apmaksa notiek pēc Vienošanās noslēgšanas, pakalpojuma sniegšanas, izrakstot kvīti vai rēķinu.