Tev / tavai komandai

A) Tieši TEV!

1. Izzini sevi! (Uzkāp Vērtību piramīdā un ieraugi Sevi! MAK radoša izmantošana).

2. Ievies kārtību savā haosā! (Bieži nogurstam no haosa savā galvā - tad, kad nesaprotam, kā un kādā secībā paveikt visu, ko esam iecerējuši. Tad lieliski noderēs plānošanas un strukturēšanas sesijas.).

3. Noskaidro jēgu savai dzīvei – nosaki savu IKIGAI ! (Ikigai- japāņu konceptuālā domāšana, kur IKI nozīmē dzīve un GAI- realizēt to, kam ticu. Ikigai – ‘iemesls sākumam/ esamībai/ būšanai”. Ikigai - sevis meklējums, jēga dzīvei un iemesls, lai celtos no rīta. Parasti lieto, lai noteiktu Vērtību vai lietu, kas padara dzīvi noderīgu, garīgos/ mentālos apstākļos personībai būtu iespēja dzīvot vērtīgu dzīvi).

4. Pārbaudi savu Mērķi! (Izvirzītā mērķa pārbaude pēc SMART un ekoloģisma).

5. Izveido savu Līdzsvara apli! (Visaptverošs skatījums uz savu dzīvi noteiktam laika periodam. Tas ļauj saskatīt kopsakarības un noteikt prioritātes. Līdzsvara apli var izveidot gan dzīvei kopumā, gan atsevišķām dzīves sfērām, kompetencēm, atsevišķiem projektiem.    Sesijas laiks līdz 2 h).

6. Izstrādā efektīvu projektu! (Ja kāda darba izpildei jāveic vairāk nekā 2 darbības, tad tas jau ir PROJEKTS. Sesijā ir iespēja apskatīt projektu no vairākiem aspektiem, izsvērt būtisko un radīt darboties spējīgu darba un laika plānu. Var apskatīt kā vienkāršus projektus, piem., efektīvas sanāksmes noorganizēšana, gan komplicētākus - piem., biznesa plāna izstrāde).

7. Radi savu personīgā BIZNESA modeli! (Īpaša metode, kur noteiktā secībā virzīti jautājumi palīdz izprast ideju par savu BIZNESU un izstrādāt efektīvu plānu, paredzot riskus, izmaksas, ienākumus, iegūstot vērtīgu kopskatu uz biznesa ideju kopumā. Sesijas ilgums 2-2.5h)

 

B) Tieši TAVAI KOMANDAI!

1. Izstrādā efektīvu projektu! (Komanda 1.5 h laikā izveido PROJEKTA vīziju, skaidri izprotot projekta sastāvdaļas, prioritāros uzdevumus, nosakot atbildības zonas un izveidojot efektīvu plānu projekta realizācijai).

2. Iedvesmo un saliedē komandu! (Komandas saliedēšana, izmantojot Veiksmes stāstus, Motivācijas vārdus vai Atrodot vērtīgo kopīga uzdevuma paveikšanā. Veidojam izpratni par VĒRTĪBĀM, kuras vieno komandu! Maģiski asociatīvo kāršu (MAK) izmantošana... daudz variantu).

3. Radi Misiju! (Jebkurš uzdevums ir vieglāk īstenojams un saņem komandas atbalstu tad, kad zini DĒĻ KĀ to dariet! MISIJA ir kā bāka, kura ļauj kuģiem noturēt kursu izvēlētajā virzienā. Komanda MISIJA aizrauj un iedvesmo komandu ar vienojošām vērtībām).

4. Tiem, kas VADA! (Kompleksa programma Vadītājiem, kuri jau daudz mācījušies dažādos kursos, ieguvuši ilggadēju pieredzi. Programma vislabākajā veidā viņus iedvesmo un motivē efektīvai darbībai. Tēmas: Novērtēt sasniegumus! Enerģija - Kāds ir tās līmenis? Kur to var iegūt/ stiprināt? Kādi ir mani mērķi kā cilvēkam? Kā tie sakrīt ar organizācijas mērķiem? Kā atrast kopsaucēju? Kādam jābūt vadītājam, lai veiksmīgi vadītu komandu un sasniegtu Mērķus? Sava Kompetenču apļa izveidošana).